2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçları

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sonuçları

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde  3 oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları için Tıklayınız…

Üniversite adayları TC numaraları ve kendi aday şifreleri ile giriş yapabilecekler.

TYT’den en az 150 puan alan adayların üniversite tercihleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar yine TC numaraları ve aday şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak tercihlerini yapabilecekler.

Üniversite adaylarına tercihlerinde ön bilgilendirme olması için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu yayımlandı.

2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

ÖSYM YKS ÖN BİLGİ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanan kılavuza göre;

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?
Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 3’te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4’te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.

Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-5. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

TABLO 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

TABLO 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı / Yakın Alanlardaki Lisans Programları

TABLO 6B.2 Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları

TABLO 6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

(Visited 4 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir