Alanya HEP Üniversitesi 3F Campus, Alanya HEP Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

Alanya HEP Üniversitesi 3F Campus, Alanya HEP Üniversitesi OBS Giriş, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Otomasyon, Alanya HEP Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi. Alanya HEP Üniversitesi Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi. Alanya HEP Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (Öğrenci Girişleri Alanya HEP Üniversitesi OBS, Alanya HEP Üniversitesi Öğrenci Giriş,) Alanya HEP Üniversitesi 3f Campus Öğrenci Bilgi Sistemine https://3fcampus.ahep.edu.tr/  adresinden ulaşılabilir.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci  Bilgi Yönetim Sistemi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi OBS Giriş yapan Öğrenciler, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi  Akademik Takvim, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yemek Listesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ders Kaydı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ders Programı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sınav Tarihleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Vize Tatihleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Final Tarihleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sınav Sonuçları, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Vize Sonuçları, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Final Sonuçları, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Bütünleme Sonuçları, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci Harç Durum Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri ve Not Bilgilerini öğrenebilirler.
 

Adresinde giriş yapabilirsiniz. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi  OBS EDU giriş için OBS Alanya HEP Üniversitesi Şifremi Unuttum, OBS Alanya HEP Üniversitesi İlk defa Şifre alacağım diyorsanız yukarıdaki linki tıklayınız.

İlk şifre oluştururken problem yaşayan ya da şifrelerini sıfırlamak isteyenler öğrenciler bölüm sekreterliklerine başvurularını yapabilirler.

 


Alanya HEP Üniversitesi ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

Alanya HEP Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisi, Alanya HEP Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Alanya HEP Üniversitesi OİDB)  http://ects.ahep.edu.tr/tr/student-affairs-office  adresinde hizmet vermektedir. Alanya HEP Üniversitesi İletişim Bilgilerini, Adres ve Telefonunu öğrenmek ve Alanya HEP Üniversitesi ÖİDB’da işlem yapmak için TIKLAYINIZ


Alanya HEP Üniversitesi AKADEMİK TAKVİM

Alanya HEP Üniversitesi Akademik Takvimi, Alanya hEP Üniversitesi Akademik Takvimi, Alanya HEP Üniversitesi Güncel Akademik Takvimi, Alanya HEP Üniversitesi Akademik Takvim 2018 Bahar Dönemi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Güz Dönemi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Bahar Dönemi,
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ

Alanya HEP Üniversitesi DERS KAYITLARI

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ders Kayıtları;

Başvuru

Başvuru Tarihleri:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuruları Güz Dönemi ve Bahar Döneminde olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.

2017 – 2018 Akademik yılı için başvuru tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

2017 – 2018 Lisansüstü Eğitim Başvuru Tarihleri
 Güz Dönemi Başvuruları Başvuru Tarihleri: 03 – 14 Temmuz 2017
Mülakat Sınavı: 18 Temmuz 2017
Sonuçların Duyurulması: 20 Temmuz 2017
Kayıt Tarihleri: 24 – 28 Temmuz
 Bahar Dönemi Başvuruları Başvuru Tarihleri: 08 – 19 Ocak 2018
Mülakat Sınavı: 22 Ocak 2018
Sonuçların Duyurulması: 23 Ocak 2018
Kayıt Tarihleri: 24 – 26 Ocak 2018

Başvuru Esasları:

Tezli yüksek lisans programına başvuru için herhangi bir lisans (4 yıllık) derecesine sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten en az 55 puana (herhangi bir puan türünde) sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi süreci şu şekildedir:

  • ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve Enstitü Anabilim Dalının önerdiği, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır.
  • Adayın başarılı sayılabilmesi için, ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat puanının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir.
  • Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
  • Değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

Kesin Kayıt:

Yüksek lisans programına yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

Özel Öğrenci Kabulü:

Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili dönemde açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.


Alanya HEP Üniversitesi İLETİŞİM BİLGİLERİ

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İletişim, Adres ve Telefon Bilgileri:

ADRES :
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Cikcilli Beldesi Saraybeleni Mah.
Saraybeleni Cad. No:7
07400 Alanya/Antalya/Türkiye
E-mail : info@ahep.edu.tr

Telefon : (+90 242) 513 69 69

Fax : (+90 242) 513 69 66

 Harita Görünümü

ePosta: fenbilimleri@ahep.edu.tr

(Visited 350 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir