Karabük Üniversitesi Nerede? Karabük Üniversitesi UBYS

Karabük Üniversitesi Giriş, Karabük Üniversitesi OBİS, Karabük Üniversitesi Kampüs Yönetim Sistemi Giriş, Karabük Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş, Karabük Üniversitesi OBS Giriş, Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri, Karabük Üniversitesi UBYS, Karabük Üniversitesi Otomasyon, Karabük Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi. Karabük Üniversitesi Otomasyon. Karabük Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (Öğrenci Girişleri Karabük Üniversitesi OBS, Karabük Üniversitesi Kayıt Bilgi Sistemi, Karabük Üniversitesi Öğrenci Giriş,) Karabük Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine http://ubys.karabuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Karabük Üniversitesi Öğrenci  Bilgi Yönetim Sistemi, Karabük Üniversitesi OBS Giriş yapan Öğrenciler, Karabük Üniversitesi  Akademik Takvim, Karabük Üniversitesi Yemek Listesi, Karabük Üniversitesi Ders Kaydı, Karabük Üniversitesi Ders Programı, Karabük Üniversitesi Sınav Tarihleri, Karabük Üniversitesi Vize Tarihleri, Karabük Üniversitesi Final Tarihleri, Karabük Üniversitesi Sınav Sonuçları, Karabük Üniversitesi Vize Sonuçları, Karabük Üniversitesi Final Sonuçları, Karabük Üniversitesi Bütünleme Sonuçları, Karabük Üniversitesi Öğrenci Harç Durum Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri ve Not Bilgilerini öğrenebilirler.
Adresinde giriş yapabilirsiniz. Karabük Üniversitesi  Otomasyon giriş için OBS Karabük Üniversitesi Şifremi Unuttum, OBS Karabük Üniversitesi İlk defa Şifre alacağım diyorsanız yukarıdaki linki tıklayınız. İlk şifre oluştururken problem yaşayan ya da şifrelerini sıfırlamak isteyenler öğrenciler bölüm sekreterliklerine başvurularını yapabilirler.

Karabük Üniversitesi ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Karabük Üniversitesi OİDB)  http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspx adresinde hizmet vermektedir. Karabük Üniversitesi İletişim Bilgilerini, Adres ve Telefonunu öğrenmek ve Karabük Üniversitesi ÖİDB’da işlem yapmak için TIKLAYINIZ


Karabük Üniversitesi AKADEMİK TAKVİM

Karabük Üniversitesi Akademik Takvimi, Karabük Üniversitesi Akademik Takvimi, Karabük Üniversitesi Güncel Akademik Takvimi, Karabük Üniversitesi Akademik Takvim 2018 Bahar Dönemi, Karabük Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Güz Dönemi, Karabük Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Bahar Dönemi,
Karabük Üniversitesi Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ

Karabük Üniversitesi İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karabük Üniversitesi İletişim, Adres ve Telefon Bilgileri:

 Telefon:03704338200

Fax:0 370 433 20 05
Web:http://www.karabuk.edu.tr/
E-posta:iletisim@karabuk.edu.tr
Adres:Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü Balıklar Kaya Mevkii

Karabük Üniversitesi DERS KAYITLARI

Karabük Üniversitesi Ders Kayıtları;
İLK KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan bütün adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, ilan edilen kesin kayıt günlerinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek olan Kayıt Merkezi’ne bizzat gelerek kayıtlarını yaptırırlar.Kayıt için istenen belgeler, kayıt günlerinden önce, Üniversitemiz web sayfasından ilan edilir.

Adayların öğrenci numaraları, Üniversitemiz web sitesinde duyurulacak olan sayfaya, TC Kimlik numarası girilmek suretiyle öğrenilebilir. Öğrenci numarası, İkinci Öğretim yoluyla Üniversitemize yerleşen adayların, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ücretlerinin öğrenilmesini sağlayacaktır.

İkinci Öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler, ilgili katkı payını T.C. Ziraat Bankası şubelerine, öğrenci numaralarını bildirmek suretiyle yatırabilirler.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlere yerleşen adaylar için, akademik takvimde belirlenen günlerde Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı düzenlenir. Ayrıntılı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün (0370) 433 15 59 numaralı telefonundan veya http://ydyo.karabuk.edu.tr/ adresli web sitesinden bilgi alınabilir.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu, Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi gereklidir.

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Programına kayıt yaptırmak için, tam teşekküllü bir hastaneden “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna kayıt olmasında sağlık açısından herhangi bir sakınca yoktur” ibareli heyet raporu gereklidir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi ve yurt konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin kayıtları, kayıt bürolarımızda öncelikli olarak yapılır. Bilgi için, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 0(370) 433 83 19 numaralı telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

Kayıtlarda müracaatların şahsen yapılması esastır. Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekalet yoluyla da kayıt yaptırılabilir.

Posta ile kayıt yapılmaz.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

                                                 Kayıt etkinlikleri için Tıklayınız

KAYIT YENİLEME ( DERS ALMA) İŞLEMLERİ

Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Örgün öğretim öğrencilerinden, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler öğrenci katkı payını, II. Öğretim gören öğrenciler ise öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders alma işlemlerini yaptırabilirler.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar.
Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar.

Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır; bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Öğrenci, beklemeli statüde kaldığı sürece öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar.

Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.

Ön koşullu dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.
Birinci yılın iki yarıyılında sorumlu olduğu derslerden, ortak zorunlu dersler hariç, üç veya daha fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler beşinci yarıyıl ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz.

Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dahilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. Ayrıca öğrenciler muaf oldukları dersler yerine (ortak zorunlu dersler hariç) 30 AKTS kredi toplamını geçmemek üzere üst yarıyıldan ders alabilirler.

Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrenci, birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin verilebilir.

Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.
Öğrenciler, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen esaslarda, ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.

Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar.
Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.
Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışmanına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir, bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içerisinde bağlı oldukları birimin Öğrenci İşleri Bürosuna teslim eder. Uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.


(Visited 560 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir