Yıldız Teknik Üniversitesi Otomasyon, Yıldız Teknik Üniversitesi Adresi

Yıldız Teknik Üniversitesi Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi OBİS, Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüs Yönetim Sistemi Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi OBS Giriş, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri, Yıldız Teknik Üniversitesi UBYS, Yıldız Teknik Üniversitesi Otomasyon, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi. Yıldız Teknik Üniversitesi Otomasyon. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (Öğrenci Girişleri Yıldız Teknik Üniversitesi OBS, Yıldız Teknik Üniversitesi Kayıt Bilgi Sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Giriş,) Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine http://pfe.yildiz.edu.tr/Account/LogOn adresinden ulaşılabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci  Bilgi Yönetim Sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesi OBS Giriş yapan Öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi  Akademik Takvim, Yıldız Teknik Üniversitesi Yemek Listesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Kaydı, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Tarihleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Vize Tarihleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Final Tarihleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi Vize Sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi Final Sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi Bütünleme Sonuçları, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Harç Durum Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri ve Not Bilgilerini öğrenebilirler.
Adresinde giriş yapabilirsiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi  Otomasyon giriş için OBS Yıldız Teknik Üniversitesi Şifremi Unuttum, OBS Yıldız Teknik Üniversitesi İlk defa Şifre alacağım diyorsanız yukarıdaki linki tıklayınız. İlk şifre oluştururken problem yaşayan ya da şifrelerini sıfırlamak isteyenler öğrenciler bölüm sekreterliklerine başvurularını yapabilirler.

Yıldız Teknik Üniversitesi ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yıldız Teknik Üniversitesi OİDB)  http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresinde hizmet vermektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Bilgilerini, Adres ve Telefonunu öğrenmek ve Yıldız Teknik Üniversitesi ÖİDB’da işlem yapmak için TIKLAYINIZ


Yıldız Teknik Üniversitesi AKADEMİK TAKVİM

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Güncel Akademik Takvimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvim 2018 Bahar Dönemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Güz Dönemi, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvimi 2019 Bahar Dönemi,
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ

Yıldız Teknik Üniversitesi DERS KAYITLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Kayıtları;
 1. KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.

– Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır.

Geçerli mazereti (sağlık, yurt dışında bulunmak vb.) bulunan öğrenci adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

– Kayıtlar yalnızca belirtilen kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihler dışında kayıt kabul edilemez.

– Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirtilen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecektir.  Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup, belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Aynı anda iki lisans programında kayıtlı olunamayacağından, (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programlarda kayıtlı olanlar), bu durumda olan adayların, üniversitemizdeki programa kayıt için gelmeden önce, önceki programdan kaydını sildirmesi gerekmektedir.

Daha önceki yıllarda herhangi bir Yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş ya da mezun olanların; öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında,  kayıt yaptırdıkları  YTÜ bölümünün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa,  bu derslerden, (Bölümün ilgili intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) muaf sayılabilirler. Ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğin, dilekçe ile kaydın yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk haftasının sonuna kadar ile ilgili bölüm başkanlığına yapılması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

 1. Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuar-Kredi / T-U-L-K),
 2. Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 3. Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

Bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için; öğrencinin daha önce almış olduğu dersi aldığı Yükseköğretim Kurumundan ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren en fazla 7 (yedi) yıl geçmiş olması gerekmektedir

 1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmekte olup, kayıt sırasında bu belgeler dışında hiçbir belge talep edilmez.

 1. Sınav Sonuç Belgesi: (Kayıt Yaptıracak Kişinin Üniversitemize Yerleştirildiğini Gösteren Belge) Kayıt için gelinmeden önce Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin internet üzerindeki web sayfasından (osym.gov.tr) bu belgenin 2 adet çıktısı alınacak ve kayıt görevlisine teslim edilecektir.
 2. Lise Diplomasının Örneği (Noter onaylı veya Mezun olunan Liseden alınan aslı gibidir onaylı örneği): Mezun olunan okuldan alınan diplomanın noter onaylı örneği veya mezun olunan Liseden alınacak “ASLI GİBİDİR” onaylı örneği. Diplomanın kayıp olması durumunda mezun olunan liseden diploma kayıp belgesi alınarak diploma yerine bu belge teslim edilmelidir. Kayıt sırasında diplomanın aslı kesinlikle alınmayacaktır.
 3. Nüfus Cüzdanının Ön ve Arka Yüzünün Fotokopisi: Nüfus Cüzdanının fotokopisi ve aslı kayıt görevlisine verilecek, Nüfus Cüzdanı ve Otomasyon Sistemindeki Öğrenci Nüfus kayıt bilgileri kontrol edildikten sonra Nüfus cüzdanının aslı öğrenciye iade edilecektir.
 4. Fotoğraf (3 adet 4.5×6 ebadında): Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gereklidir. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad ve üniversite öğrenci numarası yazılmalıdır.
 5. Askerlik Belgesi: 1989 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler, bağlı oldukları Askerlik Şubesinden veya E-Devlet üzerinden alacakları “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmanızda askerlik yönünden sakınca olmadığı”na dair belgeyi getireceklerdir.
 6. Sporcu Bilgi Formu: Spor faaliyetlerine katılmak için istekli olanların, kayda gelmeden önce bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer alan “Sporcu Bilgi Formu” nu doldurarak kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Sağlık Kurulu Raporu (Yalnızca ENGELLİ adaylar için): Herhangi bir engeli bulunan adayların engel durumlarını gösterir “SAĞLIK KURULU RAPORU” nun fotokopisi. Herhangi bir engeli bulunmayan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu
 8. Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırmak için başvuran adayların, mevcut kayıt belgelerine ilave olarak, sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünden alınacak “Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi taşıyan Sağlık Raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

 

 1. KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ve KAYIT BELGELERİNİN TESLİM EDİLMESİNDEN SONRA ÖĞRENCİYE VERİLECEK BELGELER
 1. Üniversitemize Kayıt Olunduğuna İlişkin Belge: Bu belge, öğrenci belgesi olarak da kullanılabileceğinden kayıt görevlisi tarafından 3 (üç) adet düzenlenecektir.
 1. Öğrenci Kimlik Kartı: Akıllı Kart özelliği olan ve Kampüslere giriş çıkışta, Yemekhanede, Spor Merkezlerinde ve Kütüphanede kullanılacak Öğrenci Kimlik Kartlarının dağıtımı kayıt olunan Bölüm Başkanlıklarınca yapılacaktır. Öğrenci Kimlik kartları hazır olduğunda, kimlik dağıtım işleminin ne zaman yapılacağına ilişkin duyuru www.ogi.yildiz.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Takip ediniz.
 1. İndirimli Seyahat Kartı (Paso): Ek Yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin İETT Seyahat Kartı (Paso) alabilmek için İETT’ye şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
 1. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (USIS)

4.1. ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE (USIS) NEDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi USIS, zaman ve mekan bağımsız olarak Fakülte, Bölüm, Öğretim Üyesi, Öğrenci ve İdari birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak ve en kısa sürede en iyi başarımı elde edebilmek üzere güvenilir ve sürekli çalışan donanımlar üzerinde, günümüzün gelişmiş yazılım geliştirme teknolojileri ve uygulama sunucuları kullanılarak geliştirilmiş rol tabanlı bir Internet uygulamasıdır.

4.2. ÖĞRENCİ E-POSTA ADRESİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE (USIS) GİRİŞ İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

– Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası üzerinde www.ogi.yildiz.edu.tr verilen bu link’e (http://usis.yildiz.edu.tr/epostabilgisi) tıklayarak, açılan ekranda yer alan kişisel bilgilerini girerek öğrencilikleri süresince sahip olacakları ve kullanabilecekleri e-posta adresinin kullanıcı adı ve şifresini alacaklardır.

– E-posta kullanıcı adı ve şifresi yukarıda belirtilen şekilde temin edildikten sonra İnternet tarayıcınızda         (Chrome, Edge, Firefox vs) bulunan adres yerine http://mail.office365.com  veya https://login.microsoftonline.com  yazarak Öğrenci E-posta adresine giriş yapılabilecektir. (Not: Öğrenci Posta Sistemi ile ilgili bilgiyi http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/KL-026-Öğrenci%20E-Posta%20Hesabı%20Kullanım%20Kılavuzu.pdf adresinden temin edebilirsiniz.)

– USIS’e giriş için kullanılacak olan kullanıcı adı ve şifre otomatik olarak e-posta adresine gelecektir.

– USIS kullanıcı adı ve şifre, Akademik takvimde yer alan ders seçim tarihleri ile birlikte aktif olacaktır. Sistemdeki kayıtların güvenliği için şifrenin hiç kimse ile paylaşılmamasına azami özen gösterilmesi ve öğrenim süresince saklanması gerekmektedir.

4.3.USIS’e GİRİŞ NASIL YAPILIR?

USIS’e, Üniversitemiz web sayfası (http://www.yildiz.edu.tr/) üzerinde sağ alt köşede bulunan  UYGULAMALAR / USIS seçeneği üzerinde (http://usis.yildiz.edu.tr/main.jsp) giriş yapılacaktır.

4.4.USIS ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLİR?

 • Öğrencilerimiz, e-postalarına otomatik olarak gelen kullanıcı adı şifre ile Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine (USIS) giriş yaparak, ders ekleme-silme, ders saydırma, alınan dersleri ve haftalık ders programı görüntüleme, not ortalaması görüntüleme, staj bilgilerini görüntüleme, özlük bilgilerini görüntüleme, adres bilgisi güncelleme ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavına kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
 1. İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ VE İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

5.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ

– Üniversitemizde Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi, “Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı Temel İngilizce Bölümü” tarafından yürütülmektedir. 1 yıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık öğretimi Davutpaşa Kampüsünde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında sürdürülmektedir.

– %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlar için İngilizce Hazırlık öğretimi zorunludur. Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlar için İngilizce Hazırlık öğretimi yoktur.

– İngilizce Hazırlık öğretiminin amacı; öğretim dili en az %30 İngilizce olan lisans programlarında öğrenim görecek öğrencilerin derslerini takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir.

5.2. İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNE ÖĞRENCİ KABULÜ VE ÖĞRETİM SÜRESİ

–  İYS’den başarısız olan, bu sınava girmeyen ya da “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen öğrenciler Hazırlık öğretimine devam etmek zorundadırlar.

– Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin Hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Bu öğrenciler, bir sonraki yıl Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) haklarından yararlanırlar.

–  Bir yıl Hazırlık Öğretimi sonunda başarısız olan öğrencilerden İYS’ye girme haklarını kullanmak istemeyenler ile yukarıda belirtilen İYS hakları sonunda başarılı olamayan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

– Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimine ilişkin ayrıntılı bilgiye  http://www.ybd.yildiz.edu.tr/ adresinde, Yabancı Diller Yüksekokulu / Yönerge ve Uygulama Esasları başlığı altında yer alan “Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde yer verilmiştir.

5.3. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNDEN MUAF SAYILMA

5.3.1 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS)

– 2017-ÖSYS sonucuna göre Üniversitemizin %30 ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlarına kayıt yaptıracak olanlar için (bknz. Kayıt Takvimi) İngilizce Yeterlik sınavı (İYS) yapılacaktır.

– YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS, öğrencilerin Hazırlık öğretiminden ve lisans programlarında yer alan zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyetlerini belirler.

İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.

– İYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Sınav türü MUAFİYET İÇİN GEREKLİ MİNİMUM PUANLAR
Hazırlık İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS 60 (CB / 2.50) 70 (BB / 3.00)

 

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar Harfsel Sayısal Sözel
90-100         AA 4.00 Başarılı
80-89 BA 3.50 Başarılı
70-79 BB 3.00 Başarılı
60-69 CB 2.50 Başarılı
0-59     Başarısız

 

5.3.2. HAZIRLIK ÖĞRETİMİNDEN MUAF SAYILMA

– YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları fakültelerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

 1. a) Güz Yarıyıl başında yapılan İYS’den en az 60 puan almış olmak,
 2. b) Son 3 yıl içinde YTÜ’de İngilizce Hazırlık Öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak (Senato kararıyla başarılı olanlar hariç),
 3. c) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak (bu öğrenciler aynı zamanda zorunlu İngilizce derslerinden de AA başarı notu ile muaf olurlar),
 4. d) YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

– YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

SINAVLAR CB BB BA AA
YTÜ İYS 60-69 70-79 80-89 90-100
KPDS/ÜDS/YDS (*) 60-69 70-79 80-89 90-100
TOEFL IBT 72-83 84-95 96-107 108-120
PTE Akademik 55-70 71-77 78-83 84-90
CAE C B A
CPE C B-A
e-YDS (*) 60-69 70-79 80-89 90-100

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.07.2016 tarih ve 384-42297 sayılı yazısı ile (*) işaretli belgelerin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu bildirilmiştir.

– YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

– Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İYS sınavından en geç bir hafta sonra Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

5.3.3. İNGİLİZCE 1 VE 2 DERSLERİ İÇİN YETERLİK SINAVI

– %100 Türkçe öğretim yapılan programlara kayıt yaptıranlar kayıt yaptırdıkları programın eğitim planında zorunlu ders olarak yer alan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri için “Kayıt Takvimi”nde belirtilen tarihte yapılacak olan Yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınav isteğe bağlıdır. Sınava girmek istemeyenler belirtilen dersleri zorunlu ders statüsünde alacaklardır.

5.3.4. İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA (İYS) GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava giriş için;

Fotoğraflı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) gerekmektedir. Belirtilen belgelerden birini mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Aksi takdirde sınava alınmazsınız.

– Sınav ile ilgili tüm duyurular  www.ybd.yildiz.edu.tr    adresinden takip edilmelidir.

 1. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRANLAR İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİK SINAVI (İÖYS) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

6.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ

– Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programında okumaya hak kazanan öğrenciler için zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi, Senatoca belirlenen ayrı bir yönerge çerçevesinde İngilizce Öğretmenliği Programı tarafından yürütülür.

– İngilizce Hazırlık Öğretimine ilişkin ayrıntılı bilgiye  http://www.yde.yildiz.edu.tr/ adresinde, Öğrenci başlığı altında yer alan “İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde yer verilmiştir.

6.2. İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNE ÖĞRENCİ KABULÜ VE ÖĞRETİM SÜRESİ

– İÖYS’den başarısız olan, bu sınava girmeyen ya da “İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu”nda belirtilen sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen öğrenciler Hazırlık öğretimine devam etmek zorundadırlar.

– Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilere toplam 4 kez İÖYS’ye girme hakkı verilir. Bu sınavlardan başarısız olan öğrencilerin takip eden akademik yıl (güz ve bahar dönemi) boyunca derslere devam etmeleri ve başarı koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.  Öğrenciler talep edilen yabancı dil yeterliliğini sağlayana kadar önlisans veya lisans derslerine başlayamazlar.

6.3. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİK SINAVI (İÖYS) VE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNDEN MUAF SAYILMA

6.3.1 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİK SINAVI (İÖYS)

– 2017-ÖSYS sonucuna göre İngilizce Öğretmenliği programına kayıt yaptıracak olanlar için (bknz. Kayıt Takvimi) İngilizce Öğretmenliği Yeterlik Sınavı (İÖYS) yapılacaktır.

– Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından yapılan İÖYS, öğrencilerin Hazırlık öğretiminden muafiyetlerini belirler.

İÖYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.

– İÖYS’den alınması gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Sınav türü Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar
Hazırlık
İÖYS 60 (CC / 2.00)

 

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar Harfsel Sayısal Sözel
92-100 AA 4.00 Başarılı
84-91 BA 3.50 Başarılı
76-83 BB 3.00 Başarılı
68-75 CB 2.50 Başarılı
60-67 CC 2.00 Başarılı
0-59     Başarısız

 

6.3.2. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI HAZIRLIK ÖĞRETİMİNDEN MUAF SAYILMA

– YTÜ’ İngilizce Öğretmenliği programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

 • Güz Yarıyıl başında yapılan İÖYS’den en az 60 puan almış olmak,
 • YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

– YTÜ Senatosu tarafından İÖYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

Sınavlar    
   
CC CB BB BA AA
YTÜ İÖYS 60-67 68-75 76-83 84-91 92-100
TOEFL IBT 90-95 96-101 102-107 108-113 114-120
PTE AKADEMİK 75-77 78-80 81-83 84-86 87-90
CPE C B A

 

– Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İÖYS sınavından en geç bir hafta önce Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

6.3.3. İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YETERLİK SINAVINA (İÖYS) GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava giriş için;

Fotoğraflı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) gerekmektedir. Belirtilen belgelerden birini mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Aksi takdirde sınava alınmazsınız.

– Sınav ile ilgili tüm duyurular  www.yde.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.

 1. AKADEMİK TAKVİM

– İlk kayıt, öğretime başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve benzeri tarihleri gösteren akademik takvim, her eğitim-öğretim yılı için Senato tarafından belirlenir ve  http://ogi.yildiz.edu.tr adresinde “Akademik Takvim” başlığı altında duyurulur. Lisans öğretimi ile ilgili genel bilgiler için Akademik Takvimin incelenmesi yararlı olacaktır.

 1. DERS SEÇİMİ

– Ek Yerleştirme Sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için ders seçim işlemini 29 Eylül 2017 tarihinde Ders alma Dilekçesi ile kayıt yaptırdıkları Bölüm Başkanlığına şahsen başvuru yaparak gerçekleştireceklerdir.

– Daha sonra ki dönemlerde öğrenciler ders seçimi işlemini, 4.1’de belirtilen şekilde temin edecekleri kullanıcı adı ve şifre ile Üniversitemiz web sayfası (http://www.yildiz.edu.tr/) üzerinde sağ alt köşede bulunan UYGULAMALAR / USIS seçeneği üzerinde giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

– Ders seçimi işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

– Ders kayıt işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin yer aldığı kılavuzlar, Üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ders kayıt tarihlerinden bir süre önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında  (http://ogi.yildiz.edu.tr/) sol menü de yer alan Güz yarıyılı Ders Kayıtları  / Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları başlıkları altında duyurulmaktadır. Ders kayıt işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi açısından kılavuzların incelenmesi gerekmektedir.


Yıldız Teknik Üniversitesi İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim, Adres ve Telefon Bilgileri:

Telefon:02122277119
Fax:0212 2276990
Web:http://www.yildiz.edu.tr
E-posta:ozelkalem@yildiz.edu.tr
Adres:Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler – İstanbul
(Visited 537 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir