Altınbaş Üniversitesi OBS Altınbaş Öğrenci Bilgi Sistemi Girişi

 Altınbaş Üniversitesi OBS Öğrenci Bilgi Sistemi Girişi, İstanbul AÜ ÖBS Girişi,  İstanbul Altınbaş Üniversitesi SİS Giriş 2018, Altınbaş Üniversitesi Akademik Takvim, Altınbaş Üniversitesi Adres, Altınbaş Üniversitesi Nerede? Altınbaş Üniversitesi OBS Öğrenci Girişi,  Altınbaş Üniversitesi Otomasyon,  Altınbaş Üniversitesi Kampüs Bilgi Yönetim Sistemi.

Altınbaş Üniversitesi Öğrencileri Eğitim Öğrenim ASÜ ÖBS Giriş İşlemlerini http://sis.altinbas.edu.tr/login.aspx  adresinden yada aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci  Bilgi Yönetim Sistemi  OBS Otomasyon Giriş yapan Öğrenciler,   Akademik Takvim,  Yemek Listesi,  Ders Kaydı, Ders Programı,  Sınav Tarihleri,  Vize Tatihleri,  Final Tarihleri,  Sınav Sonuçları,  Vize Sonuçları, Final Sonuçları, Bütünleme Sonuçları, Öğrenci Harç Durum Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri ve Not Bilgilerini öğrenebilirler.
Altınbaş Üniversitesi OBS EDU giriş için Aksaray Üniversitesi Öğrenci Şifremi Unuttum, İlk defa Şifre alacağım diyorsanız yukarıdaki linki tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi WEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM

Altınbaş Üniversitesi Akademik Takvimi,  Güncel Akademik Takvimi, Akademik Takvim 2018 Bahar Dönemi, Altınbaş Akademik Takvimi 2019 Güz Dönemi, Altınbaş Akademik Takvimi 2019 Bahar Dönemi
Altınbaş Üniversitesi Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ

İstanbul Altınbaş Üniversitesi (İstanbul AÜ)

BAŞARILI ÖĞRENCİLER
Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar
yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir.

BAŞARISIZLIK DURUMU VE DERS TEKRARI
Bir dersten (F) veya (W) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılandersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alır.
Tekrarlanacak dersin seçmeli bir ders olması durumunda, söz konusu dersin yerine aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önceden alınan ders, not çizelgesinde yer almaz ve genel not
ortalamasına dahil edilmez.
SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER
•Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı sıra yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en
az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.
•Yarıyıl sonu sınavları; Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse
devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
•Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Hangi derslerden bütünleme sınavı yapılacağına, hangi dersler için yaz okulu açılacağına ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.
•Programı yürüten akademik birim yönetimi tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle, bir ara sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.
•Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce belirlenerek Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.
•Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvar çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvar çalışmalarına ayrı ayrı uygulanır.
•Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda kesinleşir


 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

(Visited 3.975 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir