LGS Lise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2018 Yayınlandı

LGS Lise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2018 Yayınlandı

Bu kılavuz, “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” ile ” Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden
yapılabilecektir.

İLETİŞİM
Tercih ve Yerleştirme İşlemleri
Telefon : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü  0 (312) 413 46 00
Faks : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 (312) 413 46 23

İnt. Adr. : http://www.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr
E-Posta : odsgm@meb.gov.tr

TANIMLAR VE KISALTMALAR
Merkezi Sınav Puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki
ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,

Merkezi Yerleştirme: Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan
üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, Ortaokul Başarı Puanı (OBP) Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalamasını,

Ortaöğretim Kayıt Alanı:Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,

Yerel Yerleştirme: Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri,
ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devamdevamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi,

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü
ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı,

Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar
ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme
için okullarca yapılan seçme sınavı,

 

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

(Visited 215 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir