YKS 2018 Üniversite Sınavında Engellilere Yönelik Düzenlemeler

YKS 2018 Üniversite Sınavında Engelliler ve Hastalara Yönelik Düzenlemeler. Yükseköğrenim Kurumları Sınavına girecek olan engelli öğrencilerimize tanınan haklar nelerdir? YKS 2018’de Engelli öğrencilere yönelik yapılan düzenlemeler. Görme engelli öğrencilerin YKS 2018 sınavına giriş işlemleri, İşitme engelli öğrencilerin YKS 2018 sınavına giriş işlemleri, Bedensel engelli öğrencilerin YKS 2018 sınavına giriş işlemleri,

2018-2019 Eğitim ve Öğrenim yılında YKS Sınavına girecek olan engelli öğrenciler hakkında YKS Kılavuz ve ÖSYM’de sık sorulan Sorular ve cevaplarından derlediğimiz hususlar şöyle;

1. YKS’ye engelli olarak başvuru yapacağım. Ne yapmam gerekir?
Engelli/sağlık sorunu olan adayların “Engelli Salonlarında” sınava alınabilmeleri için;
1) Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini (bir üniversite veya
devlet hastanesinden alacakları)
2) Sağlık/Engel Bilgi Formunu (doldurulmuş olarak)
3) Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçelerini
4) Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli
Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA) ulaştırmaları gerekmektedir.

2. Görme engelliyim, sınava okuyucu yardımı alarak gireceğim. Tüm sorulardan sorumlu
muyum?
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel
verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz.

3. Sağlık sorunumdan dolayı sınavda kullanmam gereken araç gereç bulunmaktadır. Bu araç ve
gereçle sınava girebilir miyim?
Sağlık/Engel Bilgi Formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu başvuru süresi içerisinde
ÖSYM’ye ulaştıran adaylar, araç ve gereçleri ile sınava girebilirler.

4. Az gören görme engelli bir adayım. Sınava başvurdum. Soruları kendim okumak istiyorum, bu
durumda bana görme problemimden dolayı sınavda ek süre verilecek mi?
Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli
Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve
üzerinde olan az gören adaylara ek süre verilir.

5. Görme engelliyim, sınav için başvurumu yaptım. Sınavda 14 punto soru kitapçığı ve 14 punto
cevap kâğıdı alabilir miyim?
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9
ya da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı verilmekle birlikte cevap kâğıdı boyutu
standarttır ve 9 puntodur. Cevap kâğıdı 9 punto olduğundan dolayı adayların cevap kâğıdı işaretleme
durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda bulunan adaylara talep etmeleri halinde
İşaretleyici yardımı verilir.

6. Engelli/sağlık sorunu olan adayların özel hastane raporları kabul edilir mi?
Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporları/Sağlık Kurulu
Raporları kabul edilmektedir. Özel Hastane raporları kabul edilmez.

7. Bedensel engelli bir adayım, sınava gireceğim. Bedensel engelli adaylar için sınav uygulamaları
nelerdir?
Sağlık/Engel Bilgi Formunda; Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu, Sınav Salonuna Erişim Durumu,
Sınav Salon Tercihi ile Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler alanlarına Sağlık Kurulu
Raporlarındaki durumlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Adaylar için bu bilgiler göz önünde
tutularak sınav yeri atamaları yapılır ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara
işaretleyici yardımı verilir.

8. Daha önce engelli olarak sınava girdim. Tekrar rapor göndermem gerekir mi?
2014 yılı ve sonrasında EKPSS ve e-YDS hariç, Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu
ile ÖSYM’nin herhangi bir sınavına başvurunuz varsa ve engel durumunuzda bir değişiklik yoksa
tekrar Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu göndermeniz gerekmemektedir.

9. Engelli sağlık kurulu raporumda zihinsel mental retardasyon (MR) teşhisi bulunuyor. Benim
durumumdaki engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında; Zihinsel mental retardasyon (MR) ile sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluk, özgül/özel öğrenme güçlüğü olduğu belirtilen adaylara ek süre ve
talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı verilir.

10. Geçici engelim var, sınava gireceğim. Geçici engelli adaylar için sınav uygulamaları nelerdir?
Geçici süreli sağlık sorunu veya geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet vb.
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, koltuk değneği, oturma simidi
vb. aparatları ile sınava alınmalarına izin verilerek bu durumdaki adaylar Engelli Sınav Salonlarında
sınava alınır. Ayrıca bu adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı da verilir.

11. İşitme engelli bir adayım, sınava gireceğim. İşitme engelli adaylar için sınav uygulamaları
nelerdir?
Sınava Giriş Belgelerinde “işitme cihazı/biyonik kulak” yazılı olan işitme engelli adaylar, bu cihazları
ile sınav binalarına alınır ancak, cihazları salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim
alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme
cihazı/biyonik kulak yazılı olan adaylardan bu cihazlarının sınav süresince üzerlerinde bulunmasını
isteyenler ise Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda ilgili alanı işaretlemeleri durumunda, il
merkezlerindeki ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli
Sınav Salonlarında cihazları ile sınava alınırlar.

12. ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav
salonları nerelerde var?
ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş Engelli Sınav Salonları
tüm il merkezlerinde oluşturulmuştur.

13. ÖSYM tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş engelli sınav
salonlarında kimler sınava alınırlar?
Sağlık/engel durumu nedeni ile alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adaylar, ÖSYM
tarafından hazırlanan her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınır.

14. 2014 yılında sağlık kurulu raporumu ÖSYM’ye gönderdim. 2018’de tekrar gireceğim sınav için
yeniden sağlık kurulu raporumu ÖSYM engelli adaylar daire başkanlığına göndermeli miyim?
Engelli/Sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında
(EKPSS, e-YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine
yansıtılmıştır. Engel/Sağlık durumunda değişiklik olmayan adayların yeniden Sağlık Kurulu Raporu
göndermeleri gerekmemektedir.

15. Astım hastasıyım, sınava gireceğim. Astım ilacımla sınava girmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?
Başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na (06800 Bilkent-ANKARA)
ulaştırmaları gereken belgeler arasında bulunan (Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu
Raporlarının onaylı bir örneği, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçe, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin fotokopisi) Sağlık/Engel Bilgi Formundaki Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler
başlığı altındaki alanı dolduran adaylar, araç ve gereçleri ile sınava girebilirler.

(Visited 310 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir