YKS Üniversite Sınavının Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

YKS Üniversite Sınavının Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Yeni sınav sistemine olan ihtiyacın gerekçesi
Mevcut sistemin etki analizini yaptık. Bu çerçevede ortaya çıkan bulguları sıraladık.
Mevcut sistemdeki en önemli güçlükler ve olumsuzluklar; sınavın 4 ay gibi uzun bir
zamana yayılması, 3 hafta sonunda yapılması, 6 farklı oturumda gerçekleşmesi ve
yerleştirme işlemlerinin 18 farklı puan türünde yapılması; bilgi, beceri ve yetkinliği
ölçmemiz gerekirken bunlardan tek başına bilgi ağırlıklı ve sadece bilgiye dayalı bir
ölçmenin yapılması ve bu durumun öğrenciyi okul dışı yöntemlerle sınava hazırlanmaya
ve ezberciliğe yönlendirmesi.

Yeni sınav sisteminin getirdiği yenilikler
Ülkemizin kısa, orta ve uzun vadeli sosyal ve ekonomik hedefleri kapsamında en önemli
ihtiyacı nitelikli insan kaynağı ve beşeri sermayedir. Bu kapsamda, dünyadaki eğitim ve
özelinde yükseköğretim sistemlerindeki gelişmeler de dikkate alınarak bilgiden daha
çok öğrencilerimizin sahip olması gereken yeterliliklerin esas alındığı bir
değerlendirme sistemine ihtiyacımız var.

Yeni sınav sistemimizin temelinde bu vardır. Bunun için sınavın sabah oturumunda
Temel Yeterlilik Testi (TYT) uygulanacaktır. Yani öğrencilerimizin sözel ve sayısal
alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi.

Bu amaca yönelik olarak TYT, Türkçe okuma-anlama yetkinliği ile gündelik
problemleri çözmede Matematiksel düşünmeyi ve kavramları kullanmayı
kapsamaktadır.

Türkçe Testinde; sözel yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili
olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi,
kavramsallaştırma, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri
ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde ise; sayısal yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri
dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu
kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut
işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama
becerileri ölçülecektir.

Bunu biraz daha açmak istersek, Türkçe testimizde, örneğin bir Coğrafya, Tarih, Din
veya Felsefe veya Biyoloji alanından seçilmiş metin üzerinde Türkçe’nin kullanımını
sorgulayacağız. Yine benzer şekilde Temel Matematik testimizde de, örneğin Fizik,
Kimya veya Coğrafya alanlarında sayısal yeterlilikler esaslı Temel Matematiği
sorgulayacağız.

Bundan dolayı da tek bir TYT puanı oluşturulacaktır ve tüm MYO programlarına
tek tip TYT puanı ile yerleştirme yapılacaktır.
Sınavın öğleden sonraki oturumu sonrasında lisans programlarına yerleştirmeye esas
teşkil edecek puan türleri sadece üç adet yani Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık olacaktır.
Sınavın ikinci oturumundaki soruların mahiyetinde herhangi bir değişiklik yapılmamış
olup puan türleri sadeleştirilmiştir.
Ayrıca tüm sınav sürecimiz 1 hafta sonunda gerçekleştirilecektir.
Yeni sınav sistemimizde daha bilimsel, çağdaş, sade, kolay anlaşılabilir ve
yönetilebilir bir sistem diye belirtirken kastedilen de budur.

(Visited 321 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir