2020 YKS (Üniversite Sınavı) Konuları Nelerdir?

2020 YKS (Üniversite Sınavı) Konuları Nelerdir?

Bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Corona virüs salgını nedeniyle okullar kapatıldı, uzaktan eğitim dönemi başladı. Bu durum karşısında üniversite sınavına girecek adayların merak ettiği konuların başında 2020 YKS (Üniversite Sınavı) Konuları Nelerdir?, 2020 YKS Konuları Nedir, 2020 YKS Soru Dağılımı Nasıl, 2020 YKS Hangi konular kaldırıldı…

25 Temmuz 2020 Tarihinde yapılacak olan Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 26 Temmuz 2020 Tarihinde yapılacak olan İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavının konuları neler;

2020 YKS Matematik Konuları

2020 TYT Matematik Konuları
KONULAR
1) Temel Kavramlar 13) Problemler
2) Sayılar- Sayı Basamakları 14) Kümeler-Kartezyen Çarpım
3) Bölme ve Bölünebilme 15) Fonskiyonlar
4) OBEB-OKEK 16) Permütasyon
5) Rasyonel Sayılar 17) Kombinasyon
6) Basit Eşitsizlikler 18) Binom
7) Mutlak Değer 19) Olasılık
8) Üslü Sayılar 20) İstatistik
9) Köklü Sayılar 21) 2.Dereceden Denklemler
10) Çarpanlara Ayırma 22) Karmaşık Sayılar
11) Oran Orantı 23) Polinomlar
12) Denklem Çözme 24) Mantık
2020 AYT Matematik Konuları
KONULAR
1)Temel Kavramlar 16)Kartezyen Çarpım
2)Sayılar – Sayı Basamakları 17)Fonksiyonlar
3)Bölme ve Bölünebilme 18)Permütasyon
4)OBEB – OKEK 19)Kombinasyon
5)Rasyonel Sayılar 20)Binom
6)Basit Eşitsizlikler 21)Olasılık
7)Mutlak Değer 22)İstatistik
8)Üslü Sayılar 23)2. Dereceden Denklemler
9)Köklü Sayılar 24)Karmaşık Sayılar
10)Çarpanlara Ayırma 25)Polinomlar
11)Denklem Çözme 26)Parabol
12)Oran-Orantı 27)Trigonometri
13)Problemler 28)Eşitsizlikler
14)Mantık 29)Logaritma
15)Kümeler 30)Diziler

2020 YKS Fizik Konuları

2020 TYT Fizik Konuları
Fizik Bilimine Giriş Elektrostatik
Madde ve Özellikleri Elektrik ve Manyetizma
Hareket ve Kuvvet Basınç
İş, Güç ve Enerji I Kaldırma Kuvveti
Isı ve Sıcaklık Dalgalar
Optik
2020 AYT Fizik Konuları
Fizik Bilimine Giriş Dalgalar
Madde ve Özellikleri Optik
Hareket ve Kuvvet Kuvvet ve Hareket
İş, Güç ve Enerji I Tork ve Denge
Isı ve Sıcaklık Kütle Merkezi
Elektrostatik Atışlar
Elektrik ve Manyetizma Basit Makineler
Basınç Düzgün Çembersel Hareket
Kaldırma Kuvveti Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği

2020 YKS Kimya Konuları

2020 TYT Kimya Konuları
Kimya Bilimi Asit, Baz ve Tuz
Atom ve Periyodik Sistem Maddenin Halleri
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Karışımlar
Kimyasal Hesaplamalar Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimyanın Temel Kanunları Kimya Her Yerde
2020 AYT Kimya Konuları
Kimya Bilimi Karışımlar
Atom ve Periyodik Sistem Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimya Her Yerde
Kimyasal Hesaplamalar Sıvı Çözeltiler
Kimyanın Temel Kanunları Kimya ve Enerji
Asit, Baz ve Tuz Tepkimelerde Hız ve Denge
Maddenin Halleri Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyasına Giriş

2020 YKS Biyoloji Konuları

2020 TYT Biyoloji Konuları
Canlıların Ortak Özellikleri Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Canlıların Temel Bileşenleri Mayoz ve Eşeyli Üreme
Hücre ve Organelleri Kalıtım
Hücre Zarından Madde Geçişi Ekosistem Ekolojisi
Canlıların Sınıflandırılması Güncel Çevre Sorunları
2020 AYT Biyoloji Konuları
Canlıların Ortak Özellikleri Solunum
Canlıların Temel Bileşenleri İnsan Fizyolojisi
Hücre ve Organelleri Endokrin Sistemi
Hücre Zarından Madde Geçişi Duyu Organları
Canlıların Sınıflandırılması Destek ve Hareket Sistemi
Mitoz ve Eşeysiz Üreme Sindirim Sistemi
Mayoz ve Eşeyli Üreme Sinir Sistemi
Kalıtım Dolaşım Sistemi
Ekosistem Ekolojisi Genden Proteine
Güncel Çevre Sorunlar Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
Canlılarda Enerji Dönüşümü Hücresel Solunum

2020 YKS Tarih-İnkılap Tarihi Konuları

2020 TYT Tarih Konuları
Tarih Bilimi Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
İlk Türk Devletleri En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
İslam Tarihi ve Uygarlığı 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Türk-İslam Devletleri 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Türkiye Tarihi Kurtuluş Savaşında Cepheler
Beylikten Devlete (1300-1453) Türk İnkılabı
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
2020  AYT Tarih Konuları
Tarih Bilimi En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
İlk Türk Devletleri Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
İslam Tarihi ve Uygarlığı Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk-İslam Devletleri Türk İnkılabı
Türkiye Tarihi Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Beylikten Devlete (1300-1453) Türk Dış Politikası
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) Atatürk’ün Ölümü
Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Yüzyılın Başlarında Dünya
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) İkinci Dünya Savaşı

2020 YKS Coğrafya Konuları

2020 TYT Coğrafya Konuları 2020 AYT Coğrafya-2 Konuları
DOĞAL SİSTEMLER DOĞAL SİSTEMLER
Doğa ve İnsan Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum Coğrafi Konum
Harita Bilgisi Harita Bilgisi
İklim Bilgisi İklim Bilgisi
Yerin Şekillenmesi Yerin Şekillenmesi
Doğanın Varlıkları Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER BEŞERİ SİSTEMLER
Beşeri Yapı Beşeri Yapı
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Geçim Tarzları Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
Türkiye İklimi ve Özellikleri Türkiye İklimi ve Özellikleri
Türkiye’nin Doğal Varlıkları Türkiye’nin Doğal Varlıkları
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
Bölge Türleri ve Sınırları
Konum ve Etkileşim
Coğrafi Keşifler
ÇEVRE ve TOPLUM
Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
Doğal Afetler

2020 YKS Türkçe-Türk Dili Edebiyatı Konuları

2020 TYT Türkçe Konuları
KONULAR
1) Sözcük Anlamı 11) Yazım Kuralları
2) Söz Yorumu 12) Noktalama İşaretleri
3) Deyim ve Atasözü 13) Sözcüğün Yapısı
4) Cümle Anlamı 14) Sözcük Türleri
5) Cümle Yorumu 15) Fiiller
6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri 16) Sözcük Grupları
7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce 17) Cümlenin Ögeleri
8) Paragrafta Yapı 18) Cümle Türleri
9) Paragrafta Yardımcı Düşünce 19) Anlatım Bozukluğu
10) Ses Bilgisi
2020 AYT Edebiyat Konuları
1) Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2) Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
3) Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
4) Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
5) Tarih İçinde Türk Edebiyatı
6) Destan Dönemi Türk Edebiyatı
7) İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
8) Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
9) Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
10) Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
11) Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
12) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
13) Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
14) Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
15) Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

2020 YKS Felsefe Grubu  Konuları

2020 TYT Felsefe Konuları
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
2020 AYT Felsefe Konuları
Felsefe’nin Konusu Psikoloji Konuları
Bilgi Felsefesi Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Varlık Felsefesi Psikolojinin Temel Süreçleri
Ahlak Felsefesi Öğrenme Bellek Düşünme
Sanat Felsefesi Ruh Sağlığının Temelleri
Din Felsefesi Sosyoloji Konuları
Siyaset Felsefesi Sosyolojiye Giriş
Bilim Felsefesi Birey ve Toplum
Mantık Konuları Toplumsal Yapı
Mantığa Giriş Toplumsal Değişme ve Gelişme
Klasik Mantık Toplum ve Kültür
Mantık ve Dil Toplumsal Kurumlar
Sembolik Mantık

2020 YKS Din Kültürü Konuları

2020 TYT Din Kültürü Konuları
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
2020 AYT Din Kültürü Konuları
Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2020 YKS YDT İngilizce Konuları

2020 YKS YDT Yabancı Dil Konuları
Kelime Bilgisi
Dil Bilgisi
Cloze Test
Cümleyi Tamamlama
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
Diyalog Tamamlama
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

 

(Visited 143 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir