YKS 2023 Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

YKS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?. Üniversite sınavına YKS  katılacak olan adaylar YKS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacak?

YKS ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın kimlik belgesinde yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

Adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama
uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav
koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri
zorunludur.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile
doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı
Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olanlar (Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu veya uyruğu olmayan adaylar bu alana,
T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus
İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.)
Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM
kayıtlarına yansıtılacaktır.

MERNİS’te Y.U. Numarası bulunmayan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U.
numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir. Bu formun
bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti
karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir. Daha önce bu şekilde Y.U. Numarası edinen adaylar, T.C. Kimlik
Numarası alanında bu Y.U. numaralarını kullanacaklardır.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri
“Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
– T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
– Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
– Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, “Bulgaristan’dan göç” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.”
seçeneğini işaretlemelidir. T.C. hariç uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular, “KKTC” seçeneğini
işaretleyeceklerdir.

– KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
– Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini
işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki
yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.).
– Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve
iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun
Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
– Birden fazla uyruğu olan adaylar, Başvuru Merkezine giderken Aday Başvuru Formunun bu alanında birden
çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe
esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize göndermelidir. Uyruk bilgileri T.C. vatandaşı, Mavi Kartlı, 9
ile başlayan KKTC ve/veya Yabancı Uyruklu adaylar için sistem tarafından otomatik olarak işaretli olarak
gelir, aday veya başvuru merkezi görevlisi tarafından değiştirilemez. Adaylar, uyruk bilgilerindeki
değişiklik taleplerini doğrudan ÖSYM’ye iletmelidirler.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, bu alana ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve
ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle
yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
14. OKUL ADI VE KODU
15. OKUL TÜRÜ VE KODU
16. ALAN ADI VE KODU
17. DAL ADI VE NO
18. OKUL NUMARASI
19. İLGİLİ ORTAÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT TARİHİ
Bu alana, ilgili ortaöğretim kurumuna kayıt olunan tarih yazılacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.
20. MEZUNİYET TARİHİ
21. NOT SİSTEMİ
22. DİPLOMA NOTU/PUANI
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. bilgi alanlarına, 2017-2018 öğretim yılında mezun olabilecek durumda
olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı, dal adı ve kodları, okul numarası ile kayıt tarihi bilgilerini yazacak;
mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu
alanların tümünü dolduracaklardır.
MEB e-okulda eğitim bilgisi olmayan adaylardan 2007 ve sonrasında bir ortaöğretim kurumundan mezun
olanların (KKTC okulları dâhil) mezuniyet belgelerinde diploma notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmüş
olarak yazılı olması ve 100’lük sisteme dönüştürülmüş olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Okul kodu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde YKS başvuru bilgileri içinde yer alan
“Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı”nda; okul türü, alan/dal bilgileri Tablo 6 ve Tablo 7’de yer almaktadır. Bu
bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına “Diğer” yazacaklardır. Ancak, “Diğer” yazan
adaylar, belirli tür, alan/dallara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.

(Visited 5.211 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir