YKS Puan Türü, OBP Hesaplama, Tıp Hukuk Başarı Sıralaması

YKS Puan Türü, OBP Hesaplama, Tıp Hukuk Başarı Sıralaması. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler; TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı,Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanma, Geçen yıl üniversiteyi kazanıp gitmeyen veya üniversitede kayıtlı olan öğrencilerden kesilecek puanlar, Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik gibi bölümlere girmek için uygulanan başarı sıralaması devam ediyor mu?

Yukarıda sayılan konular hakkında YKS kılavuzunda yer alan açıklamalar ile ÖSYM’ye sıkçasorulan sorular ve ÖSYM’in verdiği cevaplardan aldığımız derlemeler aşağıda yer almaktadır.

1. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi
oranda olacaktır?
TYT’nin katkısı % 40’dır.

2. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak
mıdır?
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur.

3. OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP)
dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma
notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında
olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır.

4. Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?
OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

5. Geçen yıl ÖSYS puanı bir yükseköğretim programına yerleştirildim. Bu yıl sınava girersem
OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı
sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

6. 2017 yılında bir üniversiteye yerleştim fakat gitmedim, OBP puanımda düşme olur mu?
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu
kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye
uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.

7. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı
sıralaması şartı devam edecek midir?
Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir.

8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile
başvurulabilir?
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile
başvurulacaktır.

9. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için
başarı sıralaması şartı nedir?
2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru
yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir.

10. Geçen yıl meslek lisesinden mezun oldum. Bu yıl sınava girdiğimde mezuniyet alanımla ilgili
lisans programlarına yerleştirme işleminde ek puan alabilecek miyim?
Bu kapsamda ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra
kayıt olan adaylar için uygulanmaz.

11. Meslek lisesi mezunuyum sınavsız tercih hakkım var mı?
2017 yılından itibaren ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı kaldırılmıştır.

12. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?
TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

13. Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın
puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

14. YKS’de baraj puanı var mı?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını
tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve
üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan
ön lisans programlarını tercih edebilirler.

15. Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı)
bulunur.
16. TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan
alınmalıdır?
TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden
en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların
hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları
gerekmektedir

(Visited 626 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir