YKS Temel Yeterlilik Testi TYT İle YGS’nin Farkı

YKS Temel Yeterlilik Testi TYT İle YGS’nin Farkı. ilk defa önüzmideki yıl 2018-2019 Öğretim yılında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Birinci oturumunun adı Temel Yeterlilik Testi TYT olarak açıklandı. Peki eski Üniversite Giriş Sistemini Birinci oturumu olan YGS ile yeni Üniversite giriş sınavı birinci oturumumu Temel Yeterlilik Testi arasındaki fark nedir?

TYT’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

1- TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’nin yeterliliğe dayalı bir
değerlendirmeyi esas almasıdır.

2- TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara
uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından
değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği
sunmaktadır.
Dolayısıyla bu sistem, YGS’den bütünüyle farklı ve yeni bir sistemdir. Bunun örnekleri
dünyada farklı ülke ve seçkin yükseköğretim sistemlerinde de mevcuttur.

TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik esaslı olmasının ve kapsamında Sosyal
Bilimler ile Fen Bilimleri’nin bulunmamasının sebebi nedir?
TYT’de adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerin belirlenmesi esastır. Bu kapsamda
bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal
açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülmektedir.
Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin
kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine;
temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecektir. Dolayısıyla
TYT, okul dışı öğrenme kaynaklarına bağımlılığı azaltacaktır.

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?
YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi
Puanı (TYT-Puanı)’dır.

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?
Hayır. Adayların tabii olacağı müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?
Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en
önemli özellikleri;
 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih
edebilmesine imkan tanıması,
 Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

(Visited 1.281 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir