YKS Üniversite Sınavına Yurtdışından Nasıl Başvurulur?

YKS Üniversite Sınavına Yurtdışından Nasıl Başvurulur? Yükseköğrenim Kurumları Sınavı Yurtdışı başvuru işlemleri kılavuzda aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Yurt Dışından Başvurular
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.
Bu adaylar, sınava Ankara-Çankaya veya İstanbul-2’de girecekler ve sınava sadece pasaportları ile kabul edileceklerdir.
1) MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, Y.U. Numarası alacaklardır.
2) Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı
telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli
ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kayıt edecektir.
3) Adaylar, T.C Kimlik / Y.U. Numarası ve şifresiyle AİS’e giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme
kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini
edineceklerdir.
4) Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün
23.59’a kadar (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret aynı gün ödenmelidir.) www.osym.gov.tr
internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini
TL. olarak yatıracaklardır.
5) Adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
6) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.
Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabileceklerdir (MEB e-okul sisteminde eğitim
bilgisi olanlar hariç).
7) Sınav ücretini yatırarak sınava başvurularını tamamlayan 6. maddede belirtilen adaylar, sınav tarihinden önceki
son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı
1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara Ulus ÖSYM bürosuna veya İstanbul Üsküdar Sınav
Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve
Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu
tamamlanmamış olacaktır. Bu adaylar, Sınava Giriş Belgesi edinemezler.
a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi
b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-
çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)
c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi
bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)
8) Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir fotoğrafı
bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek, eğitim bilgisindeki aday beyanı eğitim bilgilerini gösterir belge
doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.
9) Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını
kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul
edilmeyecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Pasaportunda giriş-çıkış tarihi
belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilecektir.
Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin
tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların
sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM’ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden
sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
10) Belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler
yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır.
Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de silinecektir.
11) Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler
teslim alınacaktır.
12) 6. madde kapsamında olmayan ve başvurusunu yurt dışında AİS üzerinden yapan adaylar, yurtiçinden bireysel
başvuru yapan adaylar gibi işlem yapacaktır.
Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya
bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir
örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

(Visited 1.639 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir